ยูเครน (Ukraine)
 
  

หมวด เนื้อหาทั้งหมด
    มอสโก
    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
    โปรแกรมทัวร์
    ความรู้เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีย
    สถานทูตไทย ในต่างประเทศ
    วลาดิเมียร์
    ซูซดาล
    ซากอร์ส
    แผนที่และเส้นทางการท่องเที่ยว
    เวลาและอุณหภูมิโลก
    ของฝากจารัสเซีย
    หนังสือเดินทาง ชนิดต่างๆ
    ที่สุดของรัสเซีย
    บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
    รวมภาพ ในแต่ละทริป
    คุยกับ เว็บมาสเตอร์
    16 ซาร์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ
    เที่ยวบินไปประเทศรัสเซีย
    Webcam
    การเดินทางสู่กรุงมอสโก
    ราชนิกุลรัสเซียที่ควรรู้จัก
    ไปรัสเซียต้องระวัง
    ภาษารัสเซีย ???????
    Golden Ring Cities
    Russian Clips
    ราชตระกูล จักรพงษ์
    Russian TV
    เอกอัครราชทูต
    การก่อการร้ายในรัสเซีย
    ไซบีเรีย
    รัสเซีย : สงครามต่างๆ
    พลซุ่มยิงของโซเวียต (รัสเซีย)
    มรดกโลกของ รัสเซีย
    มาเฟียรัสเซีย
    หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
    รักร่วมเพศ ในรัสเซีย
    คิง ไกเซอร์ ซาร์
    เขี้ยว เล็บ รัสเซีย
    อวกาศกับรัสเซีย
    12 ประเทศในเครือรัฐเอกราช
    วอดก้ารัสเซีย
    เขตปกครองของรัสเซีย
    เพชรรัสเซีย
    เสด็จเยือนรัสเซีย
    คาเวียร์
    เครื่องดนตรีรัสเซีย
    น้ำดื่ม (วาดะ)
    ศิลปินรัสเซีย
    Trans-siberian railway
    ze
    8
    

    

ภาพเว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์ บ่น
ตามใจ ไปหลวงพระบาง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้จะมีประโยชน์.. ไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับ
 เนิ้อหานี้อยู่ในหมวด : 12 ประเทศในเครือรัฐเอกราช
ยูเครน (Ukraine)

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ยูเครน (อังกฤษ: Ukraine; ยูเครน: Україна, Ukrayina [ukraˈjina]; รัสเซีย: Украина) เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออก มีอาณาเขตทางตะวันออกติดต่อกับประเทศรัสเซีย ทางเหนือติดต่อกับเบลารุส ทางตะวันตกติดต่อกับโปแลนด์ สโลวาเกีย และฮังการี ทางตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับโรมาเนียและมอลโดวา ส่วนทางใต้จรดทะเลดำยูเครนก็เคยเป็นดินแดนของรัสเซีย

พื้นที่ประเทศยูเครนในคริสต์ศตวรรษที่ 9 เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมสลาฟตะวันออกในยุคกลาง ซึ่งส่งผลให้เกิดรัฐที่มีอำนาจในแถบนั้นในชื่อ เคียฟรุส (Kievan Rus') อีกหลายศตวรรษหลังจากนั้นจึงถูกแบ่งไประหว่างกลุ่มอำนาจต่าง ๆ โดยเฉพาะรัสเซีย โปแลนด์ และจักรวรรดิออตโตมัน โดยมีเอกราชระยะสั้น ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2460-2464 อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติรัสเซีย จากนั้นได้กลายเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2465 ชายแดนในปัจจุบันเพิ่งได้รับการสถาปนาเมื่อปี พ.ศ. 2497 ยูเครนเป็นเอกราชอีกครั้งหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2534


ยูเครน ( Ukraine)
เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออก มีอาณาเขตทางตะวันออกติดต่อกับประเทศรัสเซีย ทางเหนือติดต่อกับเบลารุส ทางตะวันตกติดต่อกับโปแลนด์ สโลวาเกีย และฮังการี ทางตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับโรมาเนียและมอลโดวา ส่วนทางใต้จรดทะเลดำยูเครนก็เคยเป็นดินแดนของรัสเซีย พื้นที่ประเทศยูเครนในคริสต์ศตวรรษที่ 9 เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมสลาฟตะวันออกในยุคกลาง ซึ่งส่งผลให้เกิดรัฐที่มีอำนาจในแถบนั้นในชื่อ เคียฟรุส ( Kievan Rus') อีกหลายศตวรรษหลังจากนั้นจึงถูกแบ่งไประหว่างกลุ่มอำนาจต่าง ๆ โดยเฉพาะรัสเซีย โปแลนด์ และจักรวรรดิออตโตมัน โดยมีเอกราชระยะสั้น ๆ ในช่วงปี พ . ศ . 2460-2464 อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติรัสเซีย จากนั้นได้กลายเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียตในปี พ . ศ . 2465 ชายแดนในปัจจุบันเพิ่งได้รับการสถาปนาเมื่อปี พ . ศ . 2497

เมืองหลวง กรุงเคียฟ ( Kyiv) ประชากรจำนวน 2.8 ล้านคน เป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรคีฟรุสโบราณ ( Kievan Rus) และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ในสมัยจักรวรรดิรัสเซีย และสหภาพโซเวียต รองจากมอสโก และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ที่ตั้ง
อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออก ติดกับทะเลดำ และอยู่ระหว่างโปแลนด์ กับรัสเซีย ทิศเหนือจรดพรมแดนรัสเซียและเบลารุส ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อรัสเซีย ทิศตะวันตกจรดพรมแดนโปแลนด์ สโลวาเกีย และฮังการี ทิศใต้ติดทะเลดำและทะเล Azov ทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดพรมแดนโรมาเนีย และมอลโดวา พื้นที่ 603,700 ตารางกิโลเมตร ( ใหญ่เป็นอันดับสองในยุโรป รองจากรัสเซีย และเป็น 1.17 เท่าของไทย ) ร้อยละ 58 เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ มีเทือกเขา Carpathian ทางด้านตะวันตก เฉียงใต้ มีแม่น้ำสำคัญๆ ของทวีปยุโรปไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำดนีเปอร์ แม่น้ำดนีสเตอร์ และแม่น้ำดานูบ ซึ่งไหลลงสู่ทะเลดำ


ประชากร 46,299,862 คน ( กรกฎาคม 2550)

ชาวยูเครน 77.8% ชาวรัสเซีย 17.3% อื่นๆ 4.9 % (2544) วันชาต ิ 24 สิงหาคม ภูมิอากาศ แบบภาคพื้นทวีปอบอุ่น มี 4 ฤดู ยกเว้นบริเวณชายฝั่งทะเลแถบแหลมไครเมียทางตอนใต้ ซึ่งมีอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ในฤดูหนาวพื้นที่บริเวณภายในประเทศ จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลดำ ภาษาราชการ ภาษายูเครน หรือ Little Russian ( ตระกูลภาษาสลาฟ ) เป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษารัสเซียอย่างกว้างขวาง

ศาสนา
ศาสนาคริสต์นิกาย Ukrainian Orthodox เป็นศาสนาประจำชาติ นับถือกว่า ร้อยละ 85 เขตการปกครอง 24 จังหวัด ( Oblasts) 1 เขตการปกครองอิสระ และ 2 เทศบาล โดยมีสถานะเทียบเท่าจังหวัด หน่วยเงินตรา Hryvnia ( กริฟน่า ) อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 5.05 Hryvnia (14 มกราคม 2551) เช็คอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลก เขตเวลา UTC/GMT +2 ชั่วโมง ( เวลาที่กรุงเคียฟช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมงในฤดูร้อน และช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมงในฤดูหนาว )

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป สมัยประวัติศาสตร์
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าชาว Nomad โดยเฉพาะชาว Scythian เป็นพวกแรกที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งในยูเครนในช่วงก่อนคริสตกาล หลังจากนั้น ชาวเผ่าสลาฟได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณตอนกลางและตะวันออกของยูเครน อย่างไรก็ดี ชนชาติสำคัญที่มีบทบาทในการรวบรวมดินแดนบริเวณนี้ให้เป็นปึกแผ่นคือชาวรุส ( Rus) ที่มาจากสแกนดิเนเวีย โดยต่อมาชาวรุสได้สถาปนาอาณาจักร Kievan Rus ขึ้นในศตวรรษที่ 6 และปกครองชาวสลาฟที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้ และต่อมาได้ขยายดินแดนออกไปรวบรวมเผ่าสลาฟและชนชาติต่างๆ จนเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในศตวรรษที่ 11 แต่ในศตวรรษที่ 12 อาณาจักรนี้ได้เสื่อมสลายลง เนื่องจากสงครามระหว่างเจ้าผู้ครองนครต่างๆ และการรุกรานจากชาวมองโกลในศตวรรษต่อมา หลังจากนั้น ดินแดนบางส่วนของยูเครนได้ถูกผนวกรวมกับอาณาจักรต่างๆ อาทิ ลิทัวเนีย โปแลนด์ ออสโตร - ฮังกาเรียน และรัสเซีย

หลังสงครามโลกครั้งที่ 1
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ยูเครนได้ประกาศเอกราชจากจักรวรรดิรัสเซียและราชวงศ์ฮับสบวร์กเป็นครั้งแรกในปีค . ศ .1918 แต่ต่อมากระแสการปฏิวัติในรัสเซียได้ลุกลามมายังยูเครน ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น หลังจากนั้น ดินแดนส่วนตะวันตกของยูเครนได้ถูกผนวกรวมกับโปแลนด์ ในขณะที่ดินแดนตอนกลางและตะวันออกถูกผนวกรวมกับรัสเซียในฐานะ Ukrainian Soviet Socialist Republic ในปีค . ศ .1922 ภายใต้ระบอบสหภาพโซเวียต ชาวยูเครนถูกบังคับให้เลิกใช้ภาษาของตนเอง นอกจากนี้ ในช่วงปี ค . ศ . 1932-1933 ประธานาธิบดีสตาลิน แห่งสหภาพโซเวียต ยังได้ใช้มาตรการ “ Holodomor” (Famine) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายระบบนารวมของสหภาพโซเวียตกับชาวยูเครน อันส่งผลให้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงและการขาดแคลนอาหารขึ้นทั่วประเทศ และชาวยูเครนกว่า 7 ล้านคนต้องเสียชีวิตลง ชาวนาและปัญญาชนที่ต่อต้านระบบดังกล่าวถูกกวาดล้างหรือเนรเทศไปยังไซบีเรีย

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
ในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวยูเครนให้การสนับสนุนกองทัพของนาซีเยอรมัน เพื่อเป็นอิสระจากสหภาพโซเวียต แต่ต่อมาได้หันไปต่อต้าน เนื่องจากกองทัพเยอรมันปกครองอย่างกดขี่และทารุณ โดยในช่วงดังกล่าว ชาวยิวในยูเครนกว่า 1 ล้านคนถูกสังหารหมู่และ กรุงเคียฟ ถูกเผาทำลาย อย่างไรก็ดี หลังจากที่กองทัพนาซีบุกโปแลนด์ในปีค . ศ .1939 ดินแดนส่วนตะวันตกของยูเครนที่เดิมอยู่ภายใต้โปแลนด์ได้ถูกผนวกรวมกับสหภาพโซเวียต

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
การประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต หลังสงครามโลกครั้งที่สอง กระแสชาตินิยมในยูเครนขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ ได้แก่ ความไร้ประสิทธิภาพของระบบสหภาพโซเวียต ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วสหภาพโซเวียตและการพยายามปิดบังข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพโซเวียตต่อกรณีการระเบิดของโรงงานปฏิกรณ์ปรมาณู Chernobyl ที่ตั้งอยู่ในยูเครนในปีค . ศ .1986 และเมื่อประธานาธิบดีกอร์บาชอฟดำเนินนโยบายเปิดกว้างทางการเมือง ได้ส่งผลให้รัฐบาลของสหภาพโซเวียตจำเป็นต้องให้อำนาจแก่สาธารณรัฐและดินแดนปกครองตนเองต่างๆ มากขึ้น กระแสการเรียกร้องสิทธิที่จะปกครองตนเองในยูเครนดำเนินไปอย่างเข้มแข็ง และในที่สุดยูเครนได้ประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค . ศ . 1991 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค . ศ .1991 ชาวยูเครนได้ลงประชามติให้ยูเครนประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต
สถานที่ท่องเที่ยวของยูเครน

จัตุรัส Jaturus mykhailivska
จัตุรัสที่สวยงามคลาสสิค และเป็นจุดโดดเด่นที่สุดของกรุงเคียฟ และเป็นที่ตั้ง อาคารรัฐสภายูเครน ซึ่งสร้างเมื่อปี 1936 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ถูกทำลายลงและได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เมื่อปี 1946 นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้ง อนุสาวรีย์แห่งมิตรภาพของรัสเซียและยูเครน ที่มีการสร้างด้วยหินแกรนิตโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม ทำให้มีลักษณะสวยงามและเป็นอนุสรณ์สถานแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด


โบสถ์เซนต์ไมเคิล
สร้างในศตวรรษที่ 12 ซึ่งถูกทำลายในสมัยที่ปกครอง ด้วยระบอบสังคมนิยม ภายหลังจากที่ระบอบสังคมนิยมล่มสลาย ประชาชนได้เรียกรองให้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ โดยใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี ในการบูรณะซ่อมแซม โบสถ์เซนต์ไมเคิลหรือ โดมทองคำ ( St.Michael’s Golden-Domed) เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นิกายยูเครนเนีย ออร์โธด็อกซ์ อยู่ริมแม่น้ำนีเปอร์ และอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิหารเซนต์โซเฟีย ( St.Sophia Cathedral) โบสถ์เซนต์ไมเคิลสร้างในยุคกลางสมัยกษัตริย์ Sviatopolk II Iziaslavich ที่ปกครองดินแดน Kievan Rus ในปี 1050-1113
ดินแดนแห่งนี้เป็นรัฐอิสระ มีอาณาเขตอยู่ในประเทศยูเครนปัจจุบัน รูปแบบการก่อสร้างเป็นศิลปะแบบยูเครนเนีย บาร็อก ด้านในตกแต่งแบบไบแซนไทน์ มีลักษณะเหมือนโบสถ์หลายแห่งในรัสเซียและตุรกี นับตั้งแต่ยูเครนได้รับเอกราชจากรัสเซีย รัฐบาลได้ทำการบูรณะโบสถ์แห่งนี้ใหม่หมด พร้อมทั้งเปิดอย่างเป็นทางการให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 1999


พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าของยูเครน เช่นเครื่องเพชรพลอยโบราณ และภาพวาด ฯลฯ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่ปลดประจำการสมัยสงครามโลก ครั้งที่นาซีเยอรมัน บุกเข้ากรุงเคียฟ ซึ่งภายหลังจากสงครามสงบแล้ว ได้เก็บรวบรวมอาวุธต่างๆ เพื่อไว้เตือนใจชนรุ่นหลังให้ระลึกถึงเหล่าวีรชนผู้กล้าหาญ


พระราชวังโวรอนซอฟ (VORONTSOV’S PALACE)
ซึ่งเป็นพระราชวัง ที่ถูกดำริให้สร้างในปี 1828 โดย MIKHAIL VORONTSOV มีพื้นที่ทั้งหมด 40 เฮกเตอร์ ) ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ E.BLORE ห้องต่างๆที่อยู่ในพระราชวังมีถึง 150 ห้อง ซึ่งได้รับการยกย่องว่าตกแต่งอย่างสวยงาม ที่สุดในประเทศยูเครนสไตล์ในการตกตแต่งห้องนั้นเกิดจากการผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่าง อังกฤษ และ ตะวันออก ได้อย่างลงตัว และนอกจากนี้ ยังเคยใช้เป็นที่รับรองบุคคลสำคัญต่างๆ เช่น เซอร์วินสตัน เชอร์ชิล แห่งประเทศอังกฤษ พระราชวังโวรอนซอฟ ( VORONTSOV’S PALACE)


พระราชวังลิวาเดีย (LIVADIA PALACE)
ซึ่งเป็นพระราชวังของพระเจ้าซาร์รัสเซีย เคยใช้ ในการเป็นสถานที่แปรพระราชฐานของพระเจ้าซาร์เมื่อเสด็จมายังแหลมไครเมียในช่วงฤดูร้อนและเป็นสถานที่ประชุมผู้นำระดับโลกคือ ประธานาธิบดี รูสเวลท์ แห่งสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรี เชอร์ชิล ของอังกฤษ และประธานาธิบดี สตาลิน แห่งสหภาพโซเวียต เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1945 พระราชวังแห่งนี้ได้เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 1974 ประกอบไปด้วยอาคาร 60 หลัง ซึ่งมีความงดงามของพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นด้วยศิลปะ สไตล์ อิตาเลียน (เรอเนซองซ์ ที่ดูเรียบง่ายแต่คลาสสิค)แหล่งมรดกโลกของยูเครน


Kiev: Saint-Sophia Cathedral and Related Monastic Buildings, Kiev-Pechersk Lavra (เคียฟ : อาสนวิหารเซนต์ โซเฟีย และอาคารทางศาสนาที่เกี่ยวข้อง เคียฟ-เปเชอร์สค์ ลาวรา)
ออกแบบเพื่อแข่งขันกับอายา โซเฟีย (Hagia Sophia) ในคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) อาสนวิหารเซนต์โซเฟีย (Saint-Sophia Cathedral) ของเคียฟเป็นสัญลักษณ์ของ “คอนสแตนติโนเปิลใหม่” (new Constantinople) เมืองหลวงของเขตเจ้าผู้ครองนครคริสเตียนเคียฟ (Christian principality of Kiev) ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๑ (พุทธศตวรรษที่ ๑๖) ในแคว้นที่เปลี่ยนมานับถือคริสตศาสนาหลังจากพิธีแบ็พติสต์ของนักบุญวลาดิเมียร์ (St Vladimir) ใน คริสต์ศักราช ๙๘๘ (พุทธศักราช ๑๕๓๑) อิทธิพลทางจิตวิญญาณและภูมิปัญญาของเคียฟ-เปเชอร์สค์ ลาวรา (Kiev-Pechersk Lavra) มีคุณูปการต่อการเผยแผ่ความคิดและศรัทธาของนิกายออร์โธดอกซ์ (Orthodox) ในโลกรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗-๑๙ (พุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๔)Lviv – the Ensemble of the Historic Centre (ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์แห่งล’วิฟ)
เมืองล’วิฟ (L’viv) ก่อตั้งในปลายยุคกลาง เป็นศูนย์กลางการบริหาร ศาสนา และการค้าที่รุ่งเรืองเป็นเวลาหลายศตวรรษ ภูมิภาพของชุมชนเมืองยุคกลางได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างเกือบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง (โดยเฉพาะหลักฐานของชุมชนต่างเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ที่นี่) รวมถึงอาคารที่งดงามยุคบาโรคและยุคหลังจากนั้นPrimeval Beech Forests of the Carpathians and the Ancient Beech Forests of Germany (ป่าต้นบีชโบราณของคาร์ปาเธียน)
ป่าต้นบีชโบราณของคาร์ปาเธียน ตัวอย่างที่โดดเด่นของป่าเขตอบอุ่นที่ไม่ถูกรบกวนและมีความซับซ้อน เป็นสมบัติระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยพื้นที่ ๑๐ พื้นที่ ตลอดแนวแกน ๑๘๕ กิโลเมตรจากภูเขาราคีฟ (Rakhiv Mountains) และเทือกเขาคอร์โนเฮียร์สกี (Chornohirskyi) ในยูเครน (Ukraine) ทางตะวันตกไปตามสันเขาพอโลนีเนียน (Polonynian) จนถึงบูคอฟสเก วรึคี (Bukovské Vrchy) และภูเขาวิฮอร์ลัต (Vihorlat Mountains) ในสโลวะเกีย แหล่งนี้เป็นที่รวมของพันธุ์ไม้บีชที่ล้ำค่า รวมทั้งสปีชีส์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและพึ่งพาป่าแห่งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการเข้ามาก่อตัวใหม่ และพัฒนาการของระบบนิเวศและกลุ่มสิ่งมีชีวิตบนพื้นดินหลังจากยุคน้ำแข็งช่วงสุดท้าย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยังคงดำเนินอยู่จนปัจจุบันStruve Geodetic Arc (เส้นโค้งสำรวจโลกสตรูเวอ)
เส้นโค้งสตรูเวอ (Struve Arc) คือแนวเส้นการสำรวจด้วยระบบสามเหลี่ยม (triangulations) ที่ทอดยาวจากฮัมเมอร์เฟสท์ (Hammerfest) ประเทศนอร์เวย์จนถึงทะเลดำผ่าน ๑๐ ประเทศ เป็นระยะทางกว่า ๒,๘๒๐ กิโลเมตร
การสำรวจดังกล่าวได้ดำเนินการระหว่างปี คริสต์ศักราช ๑๘๑๖-๑๘๕๕ (พุทธศักราช ๒๓๕๙-๒๓๙๘) โดยนักดาราศาสตร์ชื่อฟรีดริช กีออร์ก วิลเฮล์ม สตรูเวอ (Friedrich Georg Wilhelm Struve) นับเป็นผลงานการวัดระยะส่วนหนึ่งของเส้นแวงที่เที่ยงตรงเป็นครั้งแรกของโลก ทำให้สามารถรู้ขนาดและรูปทรงที่แท้จริงของโลก อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญของพัฒนาการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและการทำแผนที่ภูมิประเทศ (topographic mapping) งานสำรวจนี้เป็นตัวอย่างพิเศษของความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศ
รวมถึงความร่วมมือของกษัตริย์หลายพระองค์เพื่องานวิทยาศาสตร์ เส้นโค้งเดิมนั้นประกอบด้วยสามเหลี่ยมหลัก ๒๕๘ รูป กับจุดอ้างอิง ๒๖๕ จุด การขึ้นทะเบียนมรดกโลกแหล่งนี้ครอบคลุมจุดอ้างอิงดั้งเดิม ๓๔ จุด ซึ่งมีการทำเครื่องหมายกำกับไว้ต่าง ๆ กัน เช่น รูที่เจาะลงไปในหิน กางเขนเหล็ก กองหิน หรือแท่งโอเบลิสก์ (obelisk สิ่งก่อสร้างรูปเสาทรงสี่เหลี่ยมสอบขึ้นไป หัวเสาเป็นทรงปิรามิด)Residence of Bukovinian and Dalmatian Metropolitans (เขตที่พักอาศัยแห่งมหานครบูโกวิเนียนและดัลเมเทียน) (new 2011)
เขตที่พักอาศัยแห่งมหานครบูโกวิเนียนและดัลเมเทียน แสดงถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมทีเชี่ยวชาญลงตัวของสถาปนิกชาวเชคที่ชื่อ โจเซฟ ฮวาฟกา ระหว่างปี ค.ศ.1864-1882 หรือ พ.ศ.๒๔๐๗ - ๒๔๒๕ ลักษณะเด่นคือ เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของสถาปัตยกรรมแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 หรือ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ รวมไปถึงโรงเรียนสอนศาสนา และศาสนสถานที่ครอบคลุมอาคารโดม
โบสถ์ในผังรูปกากบาดและสวนที่ตกแต่งรวมอยู่ด้วยกัน อาคารและองค์ประกอบทั้งหมดแสดงถึงอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมจากยุคไบเซนไทน์เป็นต้นมาและกอร์ปรวมขึ้นตามหลักความเชื่อในศาสนาคริสต์นิกายออโธด็อก (หรือแบบประเพณีนิยม) ซึ่งทรงอำนาจในช่วงการปกครองของฮับสเบิร์ก สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายที่ยอมรับศาสนาของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน
   ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     ติดต่อเว็บมาสเตอร์    
16-10-2011 Views : 21597
หมวด 12 ประเทศในเครือรัฐเอกราช : 12 หัวข้อ   
  16-10-2011
 • ยูเครน (Ukraine)
๏ปฟ

เธญเธญเธเนเธšเธšเธเธฅเนˆเธญเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธ–เธธเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธšเธฃเธฃเธˆเธธเธ เธฑเธ“เธ‘เนŒ
เธ—เธ™เธฒเธข เธ—เธ™เธฒเธขเธ„เธงเธฒเธก
เธญเธญเธเนเธšเธšเน‚เธฅเน‚เธเน‰ เน‚เธฅเน‚เธเน‰ logo logo design
เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธก เธชเธดเธก เธชเธดเธกเธญเธตเธชเธฒเธ™ เธซเธญเน„เธ•เธฃ เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธกเธญเธตเธชเธฒเธ™
เธฃเธฑเธšเธ—เธณ SEO, เธฃเธฑเธšเธ—เธณ Seo, seo, google, เธ›เธฑเนˆเธ™เน€เธงเน‡เธš
เธงเธฒเธ”เน€เธชเน‰เธ™ เธˆเธดเธ•เธฃเธเธฃเธฃเธก เธฅเธฒเธขเน„เธ—เธข เธชเธตเธ™เน‰เธณ44.200.194.255 = UNITED STATES    Tuesday 23rd July 2024  IP : 44.200.194.255   คนที่กำลังอ่าน      ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     Bookmark and Share
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย

น่าสนใจก่อนไปรัสเซีย
- พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 มหาราช
- ค้นหาคำสาปแห่งราชวงศ์โรมานอฟ
- พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2
- ราชวงค์โรมานอฟ
- จักรพรรดินี แคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนรัสเซีย
- ความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย
อยากให้อ่าน
- กรุงมอสโก
- นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- เมืองเขตโกล์เด้นริง
- รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
- เมืองวลาดิเมียร์
- เมืองซากอร์ส
- ตุ๊กตาแม่ลูกดก
ชอบอ่านกันมาก
- สถาปัตยกรรมของรัสเซีย ที่เราควรรู้จัก
- ชิ้นส่วนอวัยวะเพศของรัสปูติน
- แฟเบร์เช่ (Faberge) งานศิลป์ สุดอลังการ
- รายพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัสเซีย
- จักรพรรดินีนาถแคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- Trans-Siberian Railway
- วิหารภายในพระราชวังเครมลิน
เรื่องน่ารู้
- ว้อดก้ารัสเซีย
- เพชรรัสเซีย
- รัสเซียนออร์โทดอกซ์ ที่กรุงเทพฯ
- ดู RT TV online (eng)
- ปีเตอร์ คาร์ล ฟาแบร์เช
- เชชเนีย
- ชาวเกย์ที่รัสเซีย
มิตรภาพสองแผ่นดิน
- สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน
- พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ
- พระพี่นางเสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระเทพ เสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระราชินี เสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าหญิงเสด็จเยือนรัสเซีย

เครือรัฐเอกราช 12 ประเทศ
รัสเซีย russia Russia อาร์เมเนีย (Armenia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อาร์เซอร์ไบจาน (Azerbaijan) พศ. 2536 รัสเซีย russia Russia เบลารุส (Belarus) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia จอร์เจีย (Georgia) พศ. 2536-2551 รัสเซีย russia Russia คาซัคสถาน (Kazakhstan) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia มอลโดวา (Moldova) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia รัสเซีย (Russia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia ทาจิกิสถาน (Tajikistan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) พศ. 2548 รัสเซีย russia Russia ยูเครน (Ukraine) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) พศ. 2534
   
รัสเซีย Russia
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
https://www.artnana.com