สมาคมนักเรียนเก่ารัสเซีย
 
  

หมวด เนื้อหาทั้งหมด
    มอสโก
    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
    โปรแกรมทัวร์
    ความรู้เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีย
    สถานทูตไทย ในต่างประเทศ
    วลาดิเมียร์
    ซูซดาล
    ซากอร์ส
    แผนที่และเส้นทางการท่องเที่ยว
    เวลาและอุณหภูมิโลก
    ของฝากจารัสเซีย
    หนังสือเดินทาง ชนิดต่างๆ
    ที่สุดของรัสเซีย
    บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
    รวมภาพ ในแต่ละทริป
    คุยกับ เว็บมาสเตอร์
    16 ซาร์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ
    เที่ยวบินไปประเทศรัสเซีย
    Webcam
    การเดินทางสู่กรุงมอสโก
    ราชนิกุลรัสเซียที่ควรรู้จัก
    ไปรัสเซียต้องระวัง
    ภาษารัสเซีย ???????
    Golden Ring Cities
    Russian Clips
    ราชตระกูล จักรพงษ์
    Russian TV
    เอกอัครราชทูต
    การก่อการร้ายในรัสเซีย
    ไซบีเรีย
    รัสเซีย : สงครามต่างๆ
    พลซุ่มยิงของโซเวียต (รัสเซีย)
    มรดกโลกของ รัสเซีย
    มาเฟียรัสเซีย
    หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
    รักร่วมเพศ ในรัสเซีย
    คิง ไกเซอร์ ซาร์
    เขี้ยว เล็บ รัสเซีย
    อวกาศกับรัสเซีย
    12 ประเทศในเครือรัฐเอกราช
    วอดก้ารัสเซีย
    เขตปกครองของรัสเซีย
    เพชรรัสเซีย
    เสด็จเยือนรัสเซีย
    คาเวียร์
    เครื่องดนตรีรัสเซีย
    น้ำดื่ม (วาดะ)
    ศิลปินรัสเซีย
    Trans-siberian railway
    ze
    8
    

    

ภาพเว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์ บ่น
ตามใจ ไปหลวงพระบาง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้จะมีประโยชน์.. ไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับ
 
เนิ้อหานี้อยู่ในหมวด : ความรู้เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีย
สมาคมนักเรียนเก่ารัสเซีย

 

เมื่อเร็วๆนี้ ได้้้มีการจัดตั้ง สมาคมนักเรียนเก่ารัสเซีย ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี นายประคอง พลหาญ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมอสโค เป็นนายกสมาคมฯท่านแรก และมี อ.ดร.รมย์ ภิรมนตรี หัวหน้าภาควิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น เลขาธิการสมาคมท่านแรก

สมาคมนักเรียนเก่ารัสเซีย หรือ RUSSIA ALUMNI ASSOCIATION
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ส่งเสริมเกียรติภูมิ ความสามัคคี การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในมวลสมาชิก
2. ให้ความช่วยเหลือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ในด้านการศึกษา และการกุศลโดยทั่วๆไป
3. ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการทางการเมืองหรือศาสนาใดๆทั้งสิ้น

โดยได้จดทะเบียนสมาคมนักเรียนเก่ารัสเซียกับนายทะเบียนสมาคมกทม. (อธิบดีกรมการปกครอง) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551

สมาคมนักเรียนเก่ารัสเซีย มีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้
1. นายประคอง พลหาญ นายกสมาคม
2. นายอาจรณ เชษฐสุมน อุปนายก
3. นายสุรพันธ์ สายประดิษฐ์ อุปนายก
4. นางสมภักดิ์ จันทร์สุกรี อุปนายก
5. นางสาวยอดบุญ เลิศฤทธิ์ อุปนายก
6. นายพงศ์พันธุ์ จันทร์สุกรี กรรมการและปฏิคม
7. นางสาวศรันธร ชูทิม กรรมการและนายทะเบียน
8. นางชัชฎาภรณ์ วัชรนุกูลเกียรติ กรรมการและประชาสัมพันธ์
9. นายวัชระ โกศัลวิตร กรรมการและเหรัญญิก
10. นายรมย์ ภิรมนตรี กรรมการและเลขาธิการ

เครื่องหมายของสมาคมนักเรียนเก่ารัสเซีย

เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป “ โล่” โดยภายในโล่แบ่งเป็นสี่ช่องโดยแต่ละช่อง มีรูปที่มีความหมายดังนี้

รูป “ตำรา” ด้านซ้ายบน มีความหมายว่า - “ความรู้ที่นักศึกษาทุกคนได้ศึกษามา”
รูป “ช้างเผือก” ด้านซ้ายล่าง มีความหมายว่า - “เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศไทย”
รูป “คบเพลิง” ด้านขวาบน มีความหมายว่า - “ปัญญาหรือแสงสว่างที่นำพา สังคม” หรือประเทศชาติได้”
รูป “หมีขาว” ด้านขวาล่าง มีความหมายว่า -“เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย”

ความหมายโดยรวมของเครื่องหมายคือ “นักเรียนไทยที่ไปศึกษาที่รัสเซียนำความรู้ที่ได้มาร่วมพัฒนาประเทศและสังคม”
นายประคอง พลหาญ
นายกสมาคมนักเรียนเก่ารัสเซีย
M.SC. In Geological Prospecting Of Fossil Fules Depositspetrole
Certificate In Geochemical Of Searching And Prospection For Fossil Fuels
Deposites Petroleum,Moscow State University ประเทศรัสเซีย
ปริญญา วิทยาลัยป้องกันราชอณาจักร รุ่นที่ 31
นักบริหารระดับสูงที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
นักบริหารรวมรุ่น 47-50 หลักสูตรลดการสูญเสียในหน่วยงาน
นักบริหารรุ่น 48/2524 นิด้า หลักสูตรการบริหารงานลักษณะระบบ

นายประคอง พลหาญ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่ารัสเซีย และที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

นายประคอง พลหาญ เป็นผู้ที่ทำงานด้านการปิโตรเลียมรุ่นแรกๆของประเทศไทย โดยได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดเขตสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย ทั้งยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกองเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ปัจจุบันคือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน) และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (บริษัท ปตท.ในปัจจุบัน) นายประคอง พลหาญ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอสโค มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศรัสเซีย โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท ด้านธรณีวิทยาและปิโตรเลียม และระดับเทียบเท่าปริญญาเอกด้านเคมีและปิโตรเลียม ในอดีตดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ), รองประธานชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน, อาจารย์พิเศษวิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชีวิตส่วนตัว
นายประคอง พลหาญ สมรสกับ พันเอก (พิเศษ) หญิง โสภาทิวัตถ์ พลหาญ มีบุตร 2 คน

ประวัติการทำงาน
นายประคอง พลหาญ เริ่มรับราชการครั้งแรกที่กรมโลหกิจ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
ผู้อำนวยการกองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา


ติดต่อสมาคม :
อ.รมย์ ภิรมนตรี Ph.D.
โครงการรัสเซียศึกษา ชั้นสองคณะศิลปศาสตร์
ศูนย์รังสิต คลองหนึ่ง คลองหลวง
ปทุมธานี 12120
โทร 0-2696-5663-4โลโก้ ที่เว็บมาสเตอร์ลองออกแบบให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่งนิยมเส้นโค้ง เส้นเว้า ไม่มีเหลี่ยมมีมุมมากมาย เพื่อว่าจะมีคนชอบบ้างครับ หากสมาคมสนใจจะแก้โลโก้ใหม่ก็ติดต่อได้ครับ บริการฟรี...
   ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     ติดต่อเว็บมาสเตอร์    
27-11-2011 Views : 17623
หมวด ความรู้เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีย : 40 หัวข้อ   
  27-11-2011
 • สมาคมนักเรียนเก่ารัสเซีย
๏ปฟ

เธญเธญเธเนเธšเธšเธเธฅเนˆเธญเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธ–เธธเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธšเธฃเธฃเธˆเธธเธ เธฑเธ“เธ‘เนŒ
เธ—เธ™เธฒเธข เธ—เธ™เธฒเธขเธ„เธงเธฒเธก
เธญเธญเธเนเธšเธšเน‚เธฅเน‚เธเน‰ เน‚เธฅเน‚เธเน‰ logo logo design
เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธก เธชเธดเธก เธชเธดเธกเธญเธตเธชเธฒเธ™ เธซเธญเน„เธ•เธฃ เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธกเธญเธตเธชเธฒเธ™
เธฃเธฑเธšเธ—เธณ SEO, เธฃเธฑเธšเธ—เธณ Seo, seo, google, เธ›เธฑเนˆเธ™เน€เธงเน‡เธš
เธงเธฒเธ”เน€เธชเน‰เธ™ เธˆเธดเธ•เธฃเธเธฃเธฃเธก เธฅเธฒเธขเน„เธ—เธข เธชเธตเธ™เน‰เธณ44.200.194.255 = UNITED STATES    Tuesday 23rd July 2024  IP : 44.200.194.255   คนที่กำลังอ่าน      ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     Bookmark and Share
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย

น่าสนใจก่อนไปรัสเซีย
- พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 มหาราช
- ค้นหาคำสาปแห่งราชวงศ์โรมานอฟ
- พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2
- ราชวงค์โรมานอฟ
- จักรพรรดินี แคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนรัสเซีย
- ความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย
อยากให้อ่าน
- กรุงมอสโก
- นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- เมืองเขตโกล์เด้นริง
- รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
- เมืองวลาดิเมียร์
- เมืองซากอร์ส
- ตุ๊กตาแม่ลูกดก
ชอบอ่านกันมาก
- สถาปัตยกรรมของรัสเซีย ที่เราควรรู้จัก
- ชิ้นส่วนอวัยวะเพศของรัสปูติน
- แฟเบร์เช่ (Faberge) งานศิลป์ สุดอลังการ
- รายพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัสเซีย
- จักรพรรดินีนาถแคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- Trans-Siberian Railway
- วิหารภายในพระราชวังเครมลิน
เรื่องน่ารู้
- ว้อดก้ารัสเซีย
- เพชรรัสเซีย
- รัสเซียนออร์โทดอกซ์ ที่กรุงเทพฯ
- ดู RT TV online (eng)
- ปีเตอร์ คาร์ล ฟาแบร์เช
- เชชเนีย
- ชาวเกย์ที่รัสเซีย
มิตรภาพสองแผ่นดิน
- สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน
- พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ
- พระพี่นางเสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระเทพ เสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระราชินี เสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าหญิงเสด็จเยือนรัสเซีย

เครือรัฐเอกราช 12 ประเทศ
รัสเซีย russia Russia อาร์เมเนีย (Armenia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อาร์เซอร์ไบจาน (Azerbaijan) พศ. 2536 รัสเซีย russia Russia เบลารุส (Belarus) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia จอร์เจีย (Georgia) พศ. 2536-2551 รัสเซีย russia Russia คาซัคสถาน (Kazakhstan) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia มอลโดวา (Moldova) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia รัสเซีย (Russia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia ทาจิกิสถาน (Tajikistan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) พศ. 2548 รัสเซีย russia Russia ยูเครน (Ukraine) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) พศ. 2534
   
รัสเซีย Russia
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
https://www.artnana.com